REALIZACJE

 W ostatnich latach zrealizowaliśmy między innymi następujące opracowania:

 

  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestennego Miasta Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie)

  • zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie)

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom (woj. dolnośląskie)

  • zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica (woj. dolnośląskie)

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo i części obrębu Kosów (woj. mazowieckie)

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (woj. mazowieckie)

  • zmiana miejscowego plamu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa (woj. opolskie)

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "B", Gmina Siechnice (woj. dolnośląskie)

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice