AKTUALNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2016 pracownia została przeniesiona do Międzyborza, ul. Ogrodowa 12.
**************
 
W nowym roku będziemy realizowali nowe projekty na terenie miasta i gminy Strzegom. Będzie to aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  plan miejscowy dla historycznego centrum miasta.
**********
 
W dniu 15 maja 2015r. Pani Sabina Gontarewicz została wybrana do Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Wrocław. Pełni w nim funkcję Sekretarza.
************
 
Z przyjemnością informuję, że nasza firma będzie realizowała następujące projekty na rzecz Gminy Prószków (woj. opolskie):
  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
************
 
Wygraliśmy przetarg na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica w gminie Stara Kamienica.

******

 

Na przełonie stycznia-marca 2015 organizowaliśmy w ramach Laboratoriów Obywatelskich warsztaty "Planning for Real" organizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział Wrocław wraz z Urzędem Miasta Wrocławia oraz wybranymi organizacjami pozarządowymi. Metoda ta miała wspomóc mieszkańców osiedli przy tworzeniu ich projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

W sobotę, 21 marca, uczestniczyliśmy w szkoleniu dla facylitatorów metody "Planning for Real". W dniu 31 marca odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów dla facylitatorów we wrocławskim Ratuszu.
*****